Svenska kyrkan

Göran Modén

Ett motivexponat om den kristna tron, hur den kom till Sverige och hur den efter reformationen tog form i en luthersk folkkyrka som på många sätt satt sin prägel på dagens svenska samhälle. (Version Trondheim 2015)