Sveriges första porträttfrimärken – Oscar II boktryck och koppartryck 1885-1911

Tobias Rein

Fokus för detta exponat är de frimärken med Oscar II:s porträtt som utgavs i Sverige under den angivna tidsperioden. I exponatet beskrivs och illustreras bakgrunden till utgåvorna, provtryck, de utgivna märkena i nyanser ostämplat och stämplat, användningar på försändelse, exempel på olika typer av makuleringar, och slutligen varianter. Exponatet ställdes ut för första gången på Malmex 2018, och är fortfarande under uppbyggnad.

Ram 1

Ram 2

Ram 3

Ram 4