Tack för i natt! – Om litteratören Thure Sällberg

Per Bunnstad

Välkommen till Värnamo och folklivsskildraren Thure Sällberg! Detta vykortsexponat berättar om hans liv och leverne, om hans tid och hans plats(er), och om hans populära humoristiska kåserier om folkliv, seder och bruk i Värnamotrakten under senare delen av 1800-talet. Exponatet är bl.a. inspirerat av boken ”Tack för i natt!”, utgiven av Sällskapet Thure Sällberg. Eftersom exponatet är i A3-format visas det som en pdf-fil. (Version Uppfrim 2013)

ThureS2