Tvåfärgad siffertyp 1892-1910

Karl-Heinz Riemer

Tvåfärgad siffertyp, populärt kallade ”öletiketter”, var den första svenska frimärksserien med enbart lågvalörer. Den var avsedd dels för komplettering av högre valörer vid udda porton, dels för lokalt och inrikes trycksaksporto. Samlingen visar frimärken med olika nyanser och varianter samt ett stort urval försändelser som ger exempel på hur frimärkena använts.