Umeåpost

Per-Erik Nilsson

Det första postkontoret i Umeå tros ha inrättats redan 1640. Denna presentation inleds med ett brev från Umeå daterat 1691, därefter ligger tonvikten på 1800-talsförsändelser till och från Umeå. Även några nyare nedslag i Umeås posthistoria ingår, bl.a. lokalpost från 1940-talet.

Presentationen visas som pdf-fil.