En glimt av Vätterbygdens historia

Hans-Ove Aldenbrink

Detta open-exponat visar posthistoria och annan historia från Jönköping och trakten kring södra Vättern. Hans-Ove Aldenbrink vill inspirera nya samlare och utställare genom att visa hur man på ett enkelt sätt kan bygga upp en hembygdssamling. Exponatet visas som en pdf-fil. (Version NorrPhil 2022 plus ett extrablad.)

Panorama över Jönköping ur Erik Dahlbergs bildverk Suecia Antiqua et Hodierna, och (infälld) Dahlbergs underskrift från ett tidigt dokument. Erik Dahlberg var landshövding i Jönköping åren 1687–93.