Vikings

Gunnar Dahlvig

Vikingatiden, från c:a år 800 till slutet av 1000-talet, är en av de mest spännande perioderna i skandinavisk historia. Detta motivexponat skildrar vikingarnas liv och leverne i filatelistisk form. Förutom deras vardagsliv får vi följa med dem på resor i både österled och västerled. Denna version av ”Vikings” är från maj 2008 och omfattar 128 sidor (åtta ramar), d.v.s. det antal som kan ställas ut i motivklass, men dessutom ett antal extrablad vilkas numrering visar till vilket kapitel bladet hör. Samlingen har även visats på Postmuseum med ett större antal sidor än vad som tillåts i utställningsverksamhet.

Gunnar Dahlvig (1929–2020) var ordförande för Svenska Motivsamlare SMS 1976–1988 och därefter föreningens hedersordförande. SMS kan här på Netex visa Gunnars exponat med tillåtelse från hans familj, vilket föreningen är mycket tacksam över. Exponatet ingår i Motivsamlarnas föreningsutställning.

Ram 1

Ram 2

Ram 3

Ram 4

Ram 5

Ram 6

Ram 7

Ram 8

Extrablad