Postbefordran

Del III av Postmusei Vänners jubileumsutställning från 2016 handlar om postbefordran. Ett urval av vännernas gåvor till Postmuseum visar hur posthantering och postala tjänster utvecklades i Sverige under tidig frimärkstid.

Utställningen visas i samarbete med pmlogogif-225px