Ett pärlband av gåvor – Postmusei Vänner 90 år

2016 var det 90 år sedan Postmuseums vänförening grundades. Sedan starten 1926 har Postmusei Vänner stöttat museet på olika sätt. Vännerna har köpt in posthistoriska föremål, filatelistiska rariteter, brev, böcker och mycket annat. Men vännerna har även bidragit till andra, för museet, minst lika viktiga saker som renovering av föremål, digitalisering av material, tryckning av kataloger och inköp av montrar. För att fira jubileumsåret har museet under 2016 gjort tre utställningar med gåvor från Vännerna. Den första hade temat Rariteter, den andra Social filateli och den tredje Postbefordran. Urvalet gjordes gemensamt av museet och vänföreningen. Det museet nu visar på NETEX är den filatelistiska delen av utställningarna. Är du intresserad av vad Postmuseum mer har i samlingarna så titta gärna in på Digitaltmuseum.se.

Utställningen visas i samarbete med pmlogogif-225px

bannerpmg1Rariteter – Sällsynta frimärken och brev. Tonvikten ligger på klassisk svensk filateli, men här visas också ett förstadagsbrev med världens första frimärke.

bannerpmg2Social filateli – Post som kulturhistoria. Vackra och ovanliga försändelser som berättar om tidens samhällsförhållanden, dramatiska händelser och kända adressater.

bannerpmg3Postbefordran – Om hur posthantering och postala tjänster utvecklades under tidig frimärkstid. Bland annat tidiga ångbåts- och järnvägsförsändelser, och en raritet från Sveriges första lokalpost.