Rariteter

Del I av Postmusei Vänners jubileumsutställning från 2016 visar rariteter från Postmuseums samlingar, skänkta av vännerna. Tonvikten ligger på klassisk svensk filateli, men här visas också ett förstadagsbrev med världens första frimärke – det brittiska ”one penny black” från 1840.

Utställningen visas i samarbete med pmlogogif-225px