Swedish Mail and the War

Kjell Nilson

Krigshändelser kunde påverka postverksamheten på flera sätt, exempelvis genom ändrade postvägar, avbrott i postbefordran, censur, valutakontroll och särskilda regler för krigsfångepost. Här visas några exempel från en större utställningssamling om svensk posthistoria under andra världskriget.