Tysk post i utlandet

Karl-Heinz Riemer

Här visas utdrag ur en större samling tysk post i utlandet. Visningen omfattar tyska postkontor i Turkiet och Marocko samt kolonialpost i Afrika och Stillahavsområdet. En mer utförlig behandling av den tyska posten i Kina finns i ett separat exponat.

Tysk post i Turkiet

Tysk post i Marocko

Tyska kolonier i Afrika

Tyska kolonier i Stillahavsområdet