Censurpost

Sören Eklöw

Censored mail within and between the Nordic countries 1914-1946. I krigstid förekommer ofta postcensur för att undvika att känslig information hamnar i fel händer. Exponatet visar censurerad post från första och andra världskriget med anknytning till de nordiska länderna. (Version Moskva ’97; i några fall avviker sidordningen från numreringen på bladen.) En senare version av exponatet finns här.

Ram 1

Ram 2

Ram 3

Ram 4

Ram 5