Gilla broar!

Staffan Lagergren

Ett open-exponat om broar, som visar brobyggnadskonstens utveckling genom historien, olika typer av broar, broars betydelse för samhällsutvecklingen, och broar som symboler för samverkan och utbyte mellan folk och länder. Alla gillar broar!

Exponatet visas som pdf-fil. (Version Nordia 2015)

Staffan har även ett vykortsexponat på ett besläktat tema på Netex: Fackverksbroar, När? Var? Hur?