Om NETEX

NETEX är Sveriges första webbplats för filatelistiska utställningar på nätet. Den drivs av Posthistoriska nätverket – en riksförening för internetfilateli inom Sveriges Filatelist-Förbund – men är öppen för alla samlare.

I den permanenta UTSTÄLLNINGEN vill vi bygga upp en samling exponat som dokumenterar posthistoria och filateli. Alla samlare som deltagit i en jurybedömd utställning och vill föreviga sina exponat på detta sätt är välkomna att anmäla sig till info@netex.se.

I SALONGEN visas tillfälliga utställningar med mindre omfattande exponat. Utställningar på något givet tema varvas med helt öppna salonger. Här finns chansen att pröva nya utställningsidéer, okonventionella format, eller helt enkelt visa att ”Så här samlar jag!” I salongen ryms också klubbutställningar och andra specialvisningar.

I vårt FÖRENINGSGALLERI visar medlemmar i Posthistoriska nätverket smakprover från sitt eget samlande.

Under För besökare / För utställare finns tekniska detaljer, kontaktuppgifter och praktisk information om hur man använder webbplatsen.