Om NETEX

NETEX är Sveriges första webbplats för filatelistiska utställningar på nätet. Den drivs av Posthistoriska nätverket – en riksförening för internetfilateli inom Sveriges Filatelist-Förbund – men är öppen för alla samlare.

I den permanenta UTSTÄLLNINGEN vill vi bygga upp en samling exponat som dokumenterar posthistoria och filateli. Alla samlare som deltagit i en jurybedömd utställning och vill föreviga sina exponat på detta sätt är välkomna att anmäla sig till info@netex.se.

I FÖRENINGSGALLERIET finns utställningar som anordnas av olika föreningar i samarbete med NETEX. Här finns också en avdelning där medlemmar i Posthistoriska nätverket – som står bakom NETEX – visar smakprover från sitt eget samlande.

Därutöver ordnas ibland tillfälliga utställningar och andra specialvisningar. Dessa annonseras separat.

Under För besökare / För utställare finns tekniska detaljer, kontaktuppgifter och praktisk information om hur man använder webbplatsen.