Om ”Speaking Stamps”

Arne Svensson

”Speaking Stamps” är ett exponat i den s.k. Open-klassen, som växte fram under 1990-talet. Efter vissa framgångar med mitt första ”open-exponat” Mitt frimärksliv tyckte jag att jag kunde satsa på ytterligare ett, och under slutet av 1990-talet fastnade jag för idén att låta frimärkena själva berätta sin historia. Första versionen fick rubriken ”Lägg märke till märket” och belönades redan vid utställningen Mare Balticum 97 i Kalmar med vermeilmedalj och hederspris!

Det gjorde att jag dristade mig till att skicka iväg exponatet till Italia -98, och inför detta äventyr tvangs jag att under stark tidspress försöka lära frimärkena tala engelska, och titeln ändrades till ”Speaking Stamps”.

Denna internationella version har sedan visats ett par gånger, bl.a. vid Carlex 99 i Karlskrona och Nordia 2000 i Sollentuna. I samband med den senare utställningen lade jag även ut exponatet på Internet, där det sedan dess har kunnat beskådas på adressen www.infart.se/speakingstamps.

Tillbaka till exponatet.