Expertrådet

Expertrådet är en arbetsgrupp tillsatt av Sveriges Filatelistförbund och Sveriges Frimärkshandlarförbund. Sedan starten år 1981 är Expertrådet ett rådgivande organ till båda förbunden i fråga om attestskrivande och hanteringen av förfalskat och reparerat filatelistiskt material. Expertrådet har också i uppgift att bevaka förfalskat och reparerat material på utställningar och auktioner. Expertrådets ordförande är Peter Lorentzon.

Här visas ett urval av förfalskat och manipulerat svenskt material ur Expertrådets förfalskningssamling.

Förfalskningar av Oneglia, Fournier, Sperati och Steinberg.