Småland-Blekinge-Träffen

Småland-Blekinge-Träffen (SBT) har arrangerats sedan 1950-talet. Det började med enbart Smålandsträffen och Jönköping var arrangör under åren 1953 och 1956. Sedan har det fortsatt runt om i de två landskapen.

Det två senaste åren, 2023 och 2024, har Småland-Blekinge-Träffen anordnats i Skillingaryd av Skivaryds Samlarklubb. Då har evenemanget också innehållit en ny typ av utställning – en lokal utställning med särskilt reglemente och bedömning. Här visas tre exponat från dessa utställningar.

Eriksgata – Gustav VI Adolf på eriksgata genom Jönköping visualiserat genom frimärken från 1951–1957 av Rudolf Lukeniuk
Svenska poststämplar mellan år 1686–1830 – ett urval av Herman Leandersson
Sveriges Nobelpristagare i litteratur i den svenska frimärksutgivningen av Börje Hillfelt