Värnamo Filatelistförening

Värnamo Filatelistförening är en aktiv förening med runt 35 medlemmar och möten varje månad under vår och höst. Nya medlemmar är alltid välkomna. Kontaktuppgifter och mötesinformation finns på föreningens hemsida. Flera medlemmar i Värnamo Filatelistförening är aktiva utställare. I föreningsgalleriet på Netex är tanken att både erfarna och nya utställare i föreningen ska visa upp sina samlingsintressen. Välkomna att titta!

Frimärkssamlarens Värnamo (Per Bunnstad)
Ett exponat om Värnamo Filatelistförening och orten Värnamo ur en frimärkssamlares perspektiv.

Tack för i natt! (Per Bunnstad)
Ett vykortsexponat om folklivsskildraren Thure Sällberg i Värnamo.