Hembygdsfilatelisterna 40 år – jubileumsutställning

Riksföreningen för Hembygdsfilateli (Hembygdsfilatelisterna) bildades år 1983 och firar sitt 40-årsjubileum år 2023. Föreningens syfte är främja hembygdsfilatelin, genom bland annat möten, utställningar och utgivning av tidskriften Hembygdsfilatelisten. Mer information och kontaktuppgifter finns på föreningens webbplats.

Under jubileumsåret anordnar Hembygdsfilatelisterna en digital utställning på Netex. Utställningen innehåller smakprov ur medlemmarnas samlingar, mestadels exponat motsvarande en eller två utställningsramar. Välkomna att titta!

Dalarnas tidigaste poststämplar på frimärken av Tage Blomkvist
En glimt av Vätterbygdens posthistoria av Hans-Ove Aldenbrink
En handstämpel för 2000-talet – En studie och klassificering av Nst 64 av LKD
En liten titt i Postal X av Sten Lagerholm
Från fornborg till självkörande buss – Utveckling av kommunikationer i Järfälla kommun av Ulla Lundqvist
Halmstads första poststämplar av Staffan Bengtsson
Järnvägstjänstebrevkort från privata järnvägar av Gunnar Lithén
Posten kring Nättrabybanan av Bert Myde
Posthistoria från Östhammars kommun 1736–1952 av Bo Eriksson
Postväxling till och från Sigtuna kommun med tonvikt på värdeposten år 1992 av Giselher Naglitsch
Söderhamn–Bollnäs kommunikationsled av Åke Persson
Uppsala är bäst – eller åtminstone riktigt bra av Sten-Anders Smeds
Västmanlands första poststämplar av Jan-Ove Brandt
Ångbåtsposten till och från Lidingö av Tofte Norén