SSPD 50 år – jubileumsutställning
Sällskapet för svensk posthistorisk dokumentation, SSPD, bildades år 1970 och firar sitt 50-årsjubileum år 2020. Sällskapets syfte är att främja intresset för och kunskaper om svensk posthistoria.

Under jubileumsåret ordnar SSPD en utställning på Netex. Utställningen innehåller enramsexponat med smakprov ur medlemmarnas samlingar, som visar olika sätt att samla och dokumentera svensk posthistoria – med en och annan internationell utvikning. Välkomna att titta!

SSPD – presentation av sällskapet
à, et, och, & och andra indikatorer i adress till lösväska/postväska av Giselher Naglitsch
Albatrossposten 1915-1918 av Staffan Karlsson
Användning av porto 1-16 öre av Per Bunnstad
Bestyr under Postverket 1920-1990 av Jan-Olov Edling
Eftersänd post av Leif Ruud
Fjällbackastämplar – normalstämpel 10, åren 1859–1898 av Kjell A. Eriksson
Frankering från olika länder och postföretag av Kjell Nilson
Gott nytt år! Nyårsposten runt sekelskiftet 1900 av Per Gustafson
Höjda postavgifter 1 juni 1918 av Tomas Karlsson
Insufficiently Prepaid Cancellations from Europe pre GPU av Göran Fredrikson
Järnvägstjänstebrevkort från privata järnvägar av Gunnar Lithén
Lokalförsändelser – befordrade med Posten av Arne Forssén
Postanstalten-stämplarna 1939-1991 av Mikael Petersson
Postväxling till och från Sigtuna kommun av Giselher Naglitsch
Rekommenderade inrikes brev 1885-1991 av Erik Hamberg
Skyddsperforering – bakgrund och historia av Leif Bergman
Stockholmsutställningen 1930 av Arne Forssén
Svensk lösen 1892-1976 av Per-Olof Jansson
Svenska Amerika Linjens aerogram av Gunnar Dahlstrand
Svensk valutakontroll 1939-1957 av Staffan Karlsson
Swedish Crown Mail Cancellations 1720-1873 av Ulf Stenquist
Swedish Mail and the War av Kjell Nilson
Västmanlands första poststämplar av Jan-Ove Brandt
Ångbåtspost med anknytning till Jönköpings hamn av Hans-Ove Aldenbrink